Локална компания - Глобални решения

TEMPUS.BG

Защо ТЕМПУС 2000?

В стремежа си да градим дългосрочни партньорства, доставяме ПРОДУКТИ и интегрираме РЕШЕНИЯ, които вярваме, че ЩЕ ЗАДОВОЛЯТ ВИСОКИТЕ ОЧАКВАНИЯ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ.

Сертификати ISO 9001 и ISO 20000

Изграждане на дългосрочни отношения с клиента

Доставяне на технологични решения даващи предимства

Абонаментно обслужване и проектни решения

Дистанционна поддръжка и мониторинг център

За нас

25 години опит и сремеж към иновациите

Години опит

Разпечатки месечно

Проекта за сигурност

Потребители на СМО

Услуги

Услуги

ЗА НАС

Какво казват за нас

Съвместното ни сътрудничество е изключително ползвотворно.

ОУ Васил Друмев

Като имаме предвид натрупаните впечатления и опит от съвместната ни работа, можем да дадем отлична оценка за качеството на предлаганите от ТЕМПУС 2000 ООД продукти и услуги.

РЦТХ - Варна

Препоръчваме ТЕМПУС 2000 ООД на потенциалните им клиенти като изпълнител гарантиращ професионализъм при извършване на дейността си.

Европринт Сервиз ЕООД

През периода на нашето дъгогодишно сътрудничество сме получавали качествено и коректно обслужване.

Планекс Инвест ООД

Доставеното ни компютърно оборудване повишава ефиктивността в нашата работа.

Флай Систем ООД

Фирмата се доказа като коректен изпълнител, стриктно спазвайки всички поети ангажименти в подписания договор „Доставка, монтаж и  инсталация на 3 броя системи за управление на опашките“

Столична дирекция на вътрешните работи

На 21.03.2022 г. ТЕМПУС 2000 ООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-5014-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско финансиране и 7 500.00 лв. национално финансиране, с продължителност 3 месеца.

Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати:  Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.