Наука (science), Технология (technology), Инженерство (engineering) и Математика (maths)
stem

STEM е абревиатура за наука, технологии, инженерство и математика. Обучението по STEM насърчава учениците да мислят извън рамките.

 

 

Каква е разликата със стандартния начин на обучение?

Подпомага  разбирането на връзката между научните знания и житейската практика;
Улеснява процеса на усвояване на знанията;
Подобрява мотивацията на ученето;
Развитие на мисленето на учениците.

Технически и софтуерни средства за реализиране на STEМ

  • 3D принтери, скенери и машини за обработка

  • Визуализация

     Итерактивни дъски, Мобилни дъски

     Мултимедийни проектори и Визуализатори

  • Компютърна теника

  Специализирани компютърни системи,

  Сървъри, Работни станции, монитори, таблети

  • Софтуерни решения

  • Стереоскопичен хардуер и софтуер

  

Бъдете информирани за актуални събития и новости