Планиране на STEM пространството. Информационна среща – 26.04.2023

  На проведената информационна среща за планиране на STEM пространство бяха обсъдени различни въпроси, свързани със създаването на пространство, което да подпомага образованието в областта на STEM на младите хора.

  На срещата бяха представени няколко концепции за изграждането на STEM пространство, като бяха обсъдени какви са необходимите ресурси и средства за успешното му функциониране.

Акценти в програмата бяхат:
– Концепцията за изграждане на училищна STEM среда;
– Презентация на проф. д-р Найден Шиваров;
– Сътрудничество между ИКТ Клъстер – Варна и училищата от региона при изграждане на STEM пространство;
– Примери за успешни проекти;
– Демонстрационни кътове.

Бъдете информирани за актуални събития и новости