Възможности за реализация в ИКТ индустрията в гр. Варна

Среща на ИТ компании от ИКТ Клъстер – Варна, БАСКОМ и АИБЕСТ с ученици, студенти и преподаватели от гр. Варна

  На срещата бяха представени сесии, по време на които представители на ИТ компаниите споделиха съвети и насоки за успешна кариера в сферата на информационните технологии

Акценти в програмата бяхат:
– важността на сътрудничеството между образователните институции и ИТ компаниите за подготовката на студентите за работа в индустрията;
– иновации и продукти, създадени от местни ИТ компании;
– възможности за стажове, работни практики и бъдещи кариери

Бъдете информирани за актуални събития и новости