Управление на опашки

Начало 9 Системи за управление на опашки

Чакащи клиенти

Системи за управление на опашки*

Защо да въведем система за управление на опашки? (управление на чакащи клиенти)

ОПАШКА – Кой обича да чака?! СМО* е решение за: Как да оптимизираме потока и направим чакането минимално? Със СМО повишаваме комуникацията с нашите потребители, скъсяваме чакането, анализираме процеси, измерваме удовлетвореност (вкл. и по ISO 9000 процедура). За кого е СМО? – всяко място където се налага изчкване (КАТ, НАП, Кадастър, Агенция по вписвания, Спешна помощ, GP (джи-пи) лекари, Данъчни слуби, НЗОК, Паспортни служби, Общински служби, Лаборатории, Комунални дружества, Заводи, Банки и др.)

Системата за масово обслужване TRC е разработена от екип на ТЕМПУС и може да се интегрира и модифицира според процеса, който искаме да управляваме. Внедрени от ТЕМПУС TRC системи ежедневно се ползват от хиляди потребители и помагат на редица организации за подобряване на процесите им.

*Система за масово обслужване (СМО) в частност и за „опашки“

 

 

Управление на потребители

Спокойствието за потребителя е може би най-важния плюс на нашата системата за управление на опашки. С информацията в реално време потребителя е ангажиран в процеса и има власт над времето си. С възможностите за допълнителна комуникация правим неприятното чакане в по-приемлив процес.

 

Управление на служители и услуги

Ефекта на СМО – TRC се вижда най-вече с възможността да се наблюват в реално време данни за:

  • Заетост на служители;
  • Натовареност по гишета и услуги;
  • Редица кръстосани справки по периоди, услуги, изпълнители.

Дава поглед “отгоре”, на база който ръководителя може да вземе решение базирано на данни.

 

Анализ на натовареността

Системата за управление на опашки събира данни за събитията по изчакване и обслужване. Чрез справките данните могат да се извлекат като структурирана информация. На тази база могат да се анализират: потока потребители, натовареността и т.н. Анализът, предоставен от системата за управление на опашки, позволява да се идентифицират ключови области, които се нуждаят от подобрение.

 

Мощен инструмент за оптимизация

Практически стойността на ефекта при ползване на СМО TRC е много по-висок от цената платена за нея. Оптимизацията на обслужващия екип и ползването му за експертна работа води до значително повишение на ефективността с до 30%. Т.е. същия екип обслужва значително повече потребители за единица време. Повишаваме нивото на комуникация с потребителите, водещо до по високата им удовлетвореност. Повишаваме нашия имидж. Не назначаваме хора за указателни функции. Имаме по-добро планиране на ресурсите.