Управление на опашки

Начало 9 Системи за управление на опашки

Чакащи клиенти

Системи за управение на опашки

Защо да въведем система за управление на опашки? (управление на чакащи клиенти)

ОПАШКА – Кой обича да чака?! СМО е решение за: Как да оптимизираме потока и направим чакането минимално? Със СМО повишаваме комуникацията с нашите потребители, скъсяваме чакането, анализираме процеси, измерваме удовлетвореност (вкл. и по ISO 9000 процедура). За кого е СМО? – всяко място където се чака като КАТ, НАП, Кадастър, Агенция по вписвания, Спешна помощ, GP (джи-пи) лекари, НЗОК, Паспортни служби, Общински служби, Комунални дружества, заводи и др.

Системата за масово обслужване TRC е разработена от екип на ТЕМПУС и може да се интегрира и модифицира според процеса, който искаме да управляваме. Внедрени от ТЕМПУС TRC системи ежедневно се ползват от хиляди потребители и помагат на редица организации за подобряване на процесите им.

 

Управление на потребители

Системата за управление на опашки събира в реално време данни за услугата, времето за изчакване и клиентите. Анализът, предоставен от системата за управление на опашки, позволява да се идентифицират ключови области, които се нуждаят от подобрение.

 

Управление на служители и услуги

Ефекта на СМО – TRC се вижда на вече с възможността да се анализират данни за:

  • Мониторинг на натоварване;
  • Анализ на заетостта;
  • Редица кръстосани справки по периоди, услуги, изпълнители.

Дава поглед “отгоре”, на база който ръководителя може да вземе решение базирано на данни.

 

Анализ на натовареността

Системата за управление на опашки събира данни за събитията отразени в системата. Чрез справките в системата данните могат да се извлекат като структурирана информация. На тази база могат да се анализират: потока, натовареността и т.н. Анализът, предоставен от системата за управление на опашки, позволява да се идентифицират ключови области, които се нуждаят от подобрение.

 

Мощен инструмент за оптимизация

Практически стойността на ефекта при ползване на СМО TRC е много по-висок от цената платена за нея. Оптимизацията на обслужващия екип и ползването му за експертна работа води до значително повишение на ефективността с до 30%. Т.е. същия екип обслужва значително повече потребители за единица време. Повишаваме нивото на комуникация с потребителите, водещо до по високата им удовлетвореност. Повишаваме нашия имидж. Не назначаваме хора за указателни функции. Имаме по-добро планиране на ресурсите.