Управление на опашки

Чакащи клиенти

Системи за управление на опашки

За повече подробности – посетете специализирания ни сайт

Защо да въведем система за управление на опашки? (управление на чакащи клиенти)

AoS (Angry Or Smiling) е система за ефикасно управление на опашки от чакащи потребители. Подобрява клиентското преживяване от първата среща „очи в очи“.
Управлението на опашки от чакащи потребители възниква поради периодична неравномерност на клиентски заявки и различно време за обслужването им. AoS е система интегрирана в Обществен сектор (например отдел пътна полиция(КАТ), НАП, Агенция по вписвания, Паспортна служби, Общини, центрове за административно обслужване); Здравеопазване (НЗОК, РЗОК, Спешна помощ, GP (джи-пи) лекари, болници, лаборатории); Финансов сектор; Бизнес.

Системата AoS е разработена от екип на ТЕМПУС и може да се интегрира и модифицира според процеса, който искаме да управляваме.

 

 

Ползи за потребители

АоS допринася за спокойно изчакване на потребителите. Давайки информация в реално време, потребителя разполага с времето си и може да го планира. Системата поддържа възможност за отдалечено присъединяване към опашката. Елегантният хардуерен модул дава ясна информация от първата точка на контакт. Въведените автоматизирани алгоритми допринасят за честност в обслужването.

 

Ползи за служители

Автоматизирано безпристрастно получаване на заявки. Реално отчитане на принос за извършени дейности. Бързо и удобно управление с бърз клавиш без превключване на прозорци. Информация в реално време. Автоматизирано насочване и пренасочване.

 

Ползи за мениджъра

360 градусов поглед върху системата. Наблюдението в реално време на заетост и натовареност, дава възможност за бързо увеличаване или намаляване на точките за обслужване и оптимизиране дейността на екипа. Настройка на автоматизирани алгоритми позволява най-доброто управление на точките на обслужване. Системата за управление на опашки събира данни за събитията по изчакване и обслужване. Чрез справките данните могат да се извлекат като структурирана информация. На тази база могат да се анализират: потока потребители, натовареността и т.н. Анализът, предоставен от системата за управление на опашки, позволява да се идентифицират ключови области, които се нуждаят от подобрение.

 

Мощен инструмент за оптимизация

Оптимизацията на обслужващия екип и ползването му за експертна работа води до значително повишение на ефективността. Екипа обслужва значително повече потребители за единица време. Повишава се нивото на комуникация с потребителите и се повишава удовлетвореността. Получаваме по-добро планиране на ресурсите.