Photon Robot част от STEM

Photon роботът е вид робот, предназначен специално за образователни цели. Той е снабден със светодиоди (фотони), сензори и програмируем контролер, което го прави подходящ за изучаване на различни STEM концепции

Ето някои начини, по които Photon роботът може да се приложи в STEM обучението:

  1. Основни програмиране: Photon роботът може да се използва за въвеждане на студентите в основите на програмирането. Студентите могат да програмират робота чрез блокови езици като Scratch или Blockly, което им позволява да научат основни принципи като последователност, условия и цикли.
  2. Учене на роботика: Photon роботът може да бъде използван за обучение на студентите в основите на роботиката. Те могат да научат как да контролират движението на робота, да му задават инструкции и да го програмират да извършва определени задачи.
  3. Сензорна технология: Photon роботът е оборудван с различни сензори, като например сензори за светлина и цвят. Това дава възможност на студентите да изследват и експериментират със сензорна технология, да измерват и анализират данни и да извеждат заключения.
  4. STEM проекти: Photon роботът може да бъде използван за изпълнение на STEM проекти. Студентите могат да създават различни сценарии и предизвикателства, в които да приложат своите знания и умения в областта на науката, технологията, инженерството и математиката.
  5. Изследователски умения: Работата с Photon роботът развива изследователските умения на студентите, като логическо мислене, проблемно решаване, експериментиране и сътрудничество. Те могат да създават хипотези, да провеждат експерименти и да анализират резултатите, за да разберат причинно-следствените връзки

Учениците се насърчават да си поставят лични и колективни цели за всяка от поставените дейности или сценарии в рамките на учебната програма на Photon

Бъдете информирани за актуални събития и новости