Най-евтиният печат се получава от: Ink Tank, Eco Tank, Ink Benefit, Mega tank, какво е това? В недалечната 2010 година цената на литър мастило струваше около 5000 лева (15мл мастило за около 75 лева), и днес ако някой все още някой има...