Факт е, че се получава струпване на повече потребители в определен период. Като например има сезонни заболявания и опашка пред кабинета на личния лекар, има срок за административно подаване на документи и опашка от  хора пред Паспортна служна, Агенция по вписвания, НАП, Здравна каса, КАТ и др; има сезонност на определена продукция и струпване на клиенти; Има неравномерен клиентски поток пред банките и обществено облужващи институции.

    Как може да се справим с този казус?

Системата за Масово Обслужване – СМО ни дава редица възможности.

Първо:

Каква е тази система? –  Системата даваща „билетчета“ в редица институции. „Билетчета“ с информация за каква услуга сме, колко ще изчакваме и номер който ще ни подкани да бъдем обслужени.

    Второ:

И какво ни помага?

1.      Дава спокойствие и подредба при чакащите като:

–        дава информация на потребителя на услуга в реално време колко е приблизителното време за изчакване. Така изчакващият да използва ползотворно докато бъде обслужен.

2.      Дава мощен инструмент за оптимизация в ръцете на управляващите услугите:

–        Възможността да се изготвят редица справки позволява оптимизация на обслужваните процеси и организацията на работа

3.      Дава възможност за измерване на удовлетвореността на потребителите, важна част от всеки процес с обслужване и търсене на подобрение.

4.      И не на последно място подобрена комуникация с клиента.

    Трето:

Какво е важно за едма система за масово обслужване?

–        Да може да се моделират процеси, нуждите се променя във времето;

–        да дава исканата от изпълнител/потребител информация;

–        да бъде скалируема – възможността за ограничаване и разширяване;

–        да бъде отказоустойчива – всеки клиент е важен;

–        да може да отговаря на специфични изисквания;

–        да се обслужва лесно;

–        да има осигурена поддръжка;

–        да ви дава информация, която може да подобри значително процеса ви.

Колко струва?

Един пример: При обслужване имаме изпълнители на задачи, които приемат неравномерно потока задачи от потребителите. При наличие на 10 обслужващи точки, 3 са изключително натоварени, 4 са с равномерно натоварване и 3 са с ниско натоварване. В натоварените точки се полува „задръстване“ , което води до забавяне на обслужване и недоволство и сред поребителите и сред обслужващите.

Решение: Може да назначите допълнително хора или да внедрите СМО.

С наличието на СМО трафика се преразпределя лесно, оптимизира се потока, съответно и обслужващият екип оптимизира изпълнението на задачите. Това води до оптимизиран човешки ресурс, по-добра работна среда. Наличието на СМО спестява назначаване на допълнителни служители и стойността ѝ е в размер на няколко месечни възнаграждения на служител.

За да ви дадем по точно ценово предложение моля да се свържете с нас и обсъдим конкретните Ви нужди.