STEM е абревиатура за наука, технологии, инженерство и математика. Обучението по STEM насърчава учениците да мислят извън рамките.

Каква е разликата със стандартния начин на обучение?

Подпомага разбирането на връзката между научните знания и житейската практика;
Улеснява процеса на усвояване на знанията;
Подобрява мотивацията на ученето;
Развитие на мисленето на учениците.

Технически и софтуерни средства за реализиране на STEМ

3D принтери, скенери и машини за обработка

formlabs stem

Визуализация

Итерактивни дъски, Мобилни дъски

Мултимедийни проектори и Визуализатори

classroom stem

Компютърна теника

Специализирани компютърни системи,

Сървъри, Работни станции, монитори, таблети

computers stem

Софтуерни решения

mozabook stem

Стереоскопичен хардуер и софтуер

Zspase stem