Технологии за бизнес и изкуство

Технологии за биснес и изкуство. Събитие за вземащите решения – 29.03.2024

На проведеното събитие „Технологии за бизнес и изкуство на 29-ти март 2024 г., експертите от Canon, Also и ТЕМПУС представиха как иновациите в технологиите могат да подобрят бизнес стратегиите, да подобрят сигурността и да насърчат креативността.

Събитието се фокусира на новите тенденции в областта на управляемите услуги за печат, представяйки следващата генерация от технологии за контрол и отчетност при работа с принтери, копирни машини и скенери. Canon представя своите иновативни решения, насочени към дигиталната трансформация на бизнес процесите. Събитието обсъжда и въвеждането на решения за автоматизация на облачни процеси, като се акцентира върху важността на тези технологии за подобряване на ефективността и производителността. Освен това, Copilot AI на Microsoft е представен като иновативно решение, което допринася за по-доброто управление на данните и процесите чрез използване на изкуствен интелект

Бъдете информирани за актуални събития и новости