Система за управление на опашки AoS 1420
1 бр. киоск с 19“ тъч монитор, 43“ екран

Билетоподаващо устройство
• Свободно стоящо устройство
• Прахово боядисан метален корпус
• Възможност за закрепване на под
• Екран с размер 19“; технология: тъч;

*Снимката е илюстративна

*Визуализация на сензорния екран

Технически характеристики: компютър с CPU Intel Core i3 или еквивалентен по производителност, 8GB RAM, 256GB SSD, 500W PS,
64-bit
операционна система MS Windows 10 (съвместимa с операционните системи, ползвани в държавната администрация съгласно предоставяните чрез Система за Управление на Лицензите на Държавната Администрация (СУЛДА) лицензи.),
непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS),

Печатащ модул за отпечатване на билети с ширина на хартията до 60мм

Технически характеристики на печатащ модул:
• Управление на автоматичното рязане на хартия
• Мониторинг на хартията (наличие, край). Да осигурява нотификация чрез : изпращане на информация по е-поща; изпращане на известяване към оператори.
• Има възможност за отпечатване без забавяне на QR кодове и/или Графични символи (Лого)

Функционални възможности на интегрираната система за управление в билетоподаващото устройство

• Възможност за избор на клиентска услуга
• Възможност за всяка клиентска услуга да се конфигурира избран от Възложителя процес;
• Възможност за настройка на места/гишета, на които служители на Възложителя, ще изпълняват съответните клиентски услуги;
• Възможност за задаване на работно време за всяка една клиентска услуга;
• Възможност за задаване на ограничение за максимален брой издадени билети за една клиентска услуга;
• Възможност за поддръжка на нива на достъп за различни потребителски роли – администратор, супервайзор, служител.
• Възможност за наблюдение в реално време на натовареността: клиенти/служители.
• Възможност за управление в реално време на визуализацията върху киоск терминала.
• Възможност за управление на дизайн на съдържание, отпечатване и съдържание на отпечатания билет.
• Възможност за многоезична поддръжка на услугите.
• Възможност за поддръжка на звук и говор (български вграден в системата).
• Възможност за съхранение на данни за използваните клиентски услуги за минимум 36 месечен период.
• Възможност за Уеб интерфейс за администриране на системата.
• Възможност в реално време за управление на местата за обслужване – работно време, преназначаване на служител на друго гише, промяна на броя служители с определени профили.
• Възможност за генериране на визуализация колко клиента чакат за дадена услуга в момент на теглене на билет.
• Възможност за визуализация върху дисплей на текущо повиканите клиенти, чрез премигване, както и да маркира с намален контраст обслужваните клиенти.
• Възможност за генериране на визуализация на буквено цифрена информация с информация за опашката от клиенти.
• Възможност за допълнителни настройки за подредбата на визуализацията на клиентските дисплеи.
• Възможност за изготвяне на справки, с минимално следните възможности:
– Справка за период (включително за целия период от внедряването на системата)– избор на дати за начало и край
– Справка за служител/и,
– Справка за гише/та,
– Справка за услуга/и.
• Възможност за генериране на справки по няколко от посочените по-горе критерии едновременно
• лицензи за софтуер за управление за 9 /девет/ броя гишета с по 1 /една/ услуга, с възможност за надграждане (допълнителни гишета, допълнителни услуги).

Функционални възможности на софтуера
• Софтуерната компонента може да се инсталира върху служителско работно място, работещо под някоя от следните операционни системи: MS Windows 11/10/8/7/XP;
• Софтуерната компонента осигурява възможност на Системата да се тригерира автоматична нотификация на клиентите, в случай на освобождаване на съответното гише;
• Софтуерната компонента изисква автентикация в Системата на съответния служител на Възложителя, за да може да изпълнява дадената му роля.
• Софтуерната компонента осигурява възможност за режим на работа и почивка на съответния вписан в системата служител на Възложителя.
• Софтуерната компонента трябва да осигури възможност настройване за бутон от служителската клавиатурата за бързо извикване на следващ клиент.

Дисплей и управление на дисплей за визуализация на активните услуги 43“
• Основен дисплей с размер 43“ и с HD резолюция за визуализация на информация от системата.
• Възможност за избор на цвят на текст – минимум16М цвята.
• Възможност за избор на цвят на фон – минимум 16М цвята.
• Възможност за избор на големина на шрифта.

*Визуализация диспей

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на доставеното оборудване и софтуер