[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Начало“ admin_label=“Breadcrumbs“ _builder_version=“4.6.5″ _module_preset=“default“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Въпроси и отговори

Системи за масово обслужване

1.  От какво се състои една система за масово обслужване?
– Системите за обслужване на чакащи клиенти съдържат клиентски терминал, оборудван с принтер за издаване на билети, В създадената зона за клиенти са монтирани устройства, които информират потребителите за предлаганите услуги, за времето за чакане и обслужване и ги насочват към съответното гише.

2. Как се заявява желана услуга от клиент?
– Заявката на желаната услуга става чрез натискане на съответния бутон, като клиентът получава билет с пореден номер и допълнителна информация за средно време на изчакване, брой чакащи клиенти и др

3. Основни ползи от внедряване на СМО?
– За клиентите – намалява времето за изчакване, ориентиране към правилната опашка(специалист)
– За управлението – Мониторинт на натоварването, на база който ръководителя може да вземе решение базирано на данни. По-добро планиране на ресурсите.

4. Системата унифицирана ли е за всички клиенти?
– Не. Системата за масово обслужване, разработена от екип на ТЕМПУС-2000 ООД може да се интегрира и модифицира според процеса, който искате да управлявате.

5. Къде може да се внедри?
– Всяко място където се чака като КАТ, НАП, Кадастър, Агенция по вписвания, Спешна помощ, GP (джи-пи) лекари, НЗОК, Паспортни служби, Общински служби, Комунални дружества, заводи и др.

Офис и индустриално принтиране

1.     Колко ще ми струва?
–        Плащате на база направени брой отпечатки месечно.

2.     Колко ще ми струва при дефектиране или проблем с устройството?
–        Поддръжката на устройството е за наша сметка.

3.     Мога ли да тествам услугата?
–        Предоставяме възможност за тест за определен период от време.

4.     Кой осигурява хартията?
–        Вие трябва да си набавите нужното количество хартия.

5.     Кой ще инсталира техниката?
–        В случай, че нямате поддръжка от Ваша страна, ние ще направим това. Ако имате такава, ние ще помогнем да направим най-качествените настройки, по възможно най-добрия начин.

6.     Как се работи с техниката на сме ползвали такава?
–        Ние ще направим обучение как се ползва и ще дадем съвети как да рационализирате работата си с нея.

7.     Как ще разберем, че консумативите са за смяна?
–        Ние предлагаме услуга, която отдалечено ще можем да следим нивата на консумативите и така Ви се гарантира, че няма да останете неприятно изненадани от свършване на консуматив в най-неподходящия момент, което често води до избледняване на отпечатъка, дефект или спиране изцяло на техниката. С помоща на отдалеченото наблюдени при евентуални проблеми или грешки в устройството можем да помогнем максимално бързо за отстраняването им дори и по телефона, ако това е възможно.

8.     Не съм от гр. Варна мога ли да се възползвам от вашите услуги?
–        Предлагаме поддръжка в цяла североизточна България.

9.     Мога ли да ползвам различен формат от А4 или друг тип хартия (напримен по тежка хартия от стандартната 80гр.)?
–        Техниката, която предлагаме е с възможност за поставяне на допълнителна тава за хартия. Така може да заредите разични размери и типове хартия. По този начин ще получите по-лесна и по-бърза работа.

Дигитализация на документи

1.     Каква е основната полза от дигитализацията на документи за моята фирма?
–       Дигитализацията на документи увеличава ефективността и улеснява достъпа до информацията, намалява риска от загуба на документи и оптимизира работния процес

2.    Какви са основните етапи на процеса на дигитализация на документи?
–        Етапите на процеса включват подготовка на документите за сканиране, сканиране, обработка на изображенията, индексиране и съхранение на дигитализираните документи.

3.     Как се осигурява сигурността на документите по време на процеса на дигитализация?
–        Сигурността на документите по време на дигитализация се осигурява чрез използване на защитени системи и процеси за управление на данни.

4.     Могат ли да се дигитализират всички видове документи и формати?
–        Почти всички видове документи и формати могат да бъдат дигитализирани, включително текстови хартиени документи, изображения и фотографии, чертежи, медицински докумнети и др..

5.    Каква е възможността за архивиране и управление на дигитализираните документи?
–   ТЕМПУС предоставя възможност за инсталиране на система архивиране, управление и търсене на дигитализираните документи в съответствие с изискванията на клиента.

6.     Какви са предимствата на използване на професионална услуга за дигитализация на документи спрямо самостоятелно извършване на процеса?
–        Използването на професионална услуга за дигитализация на документи осигурява качествено изпълнение, спестява време и ресурси на вашата фирма и гарантира сигурността и защитата на вашата информация.

Cyber и информационна сигурност

1. Какво е киберсигурност?
– Киберсигурността е част от компютърната мрежова сигурност. Състои се от технологии, политики и процедури, които предпазват мрежовите компютърни системи от неоторизиран достъп.

2. Защо се нуждаем от киберсигурност?
– Поради факта, че нашето общество е технологично зависимо, нуждата от адекватна киберсигурност нараства. Събраната информация под всякакъв вид, трябва да бъде коректно защитена, за да не бъде достъпна за неоторизирани лица, променена или изтрита.

3. Какво е кибератака?
– Всеки опит за изменение, деактивиране, унищожаване, кражба или получаване на неоторизиран достъп до или извършване на неразрешено използване на компютъра система. Кибератаките могат да компрометират нормалната работа на компютърните мрежи и техните прилежащи ресурси, което да доведе до спиране на достъпа до цели услуги.

4. Как работи киберсигурността?
– Технологиите и процесите свързани с киберсигурността са най-ефективни, когато киберзащитата бъде периодично тествана посредством метод на агресивни „Penetration Testing“. По този начин могат да бъдат намерени уязвимости в текущата защита, което ще намали риска от тяхната експлоатация.

Доставка и интеграция на ИТ решения

1. Каква е разликата между доставка и интеграция?
– При доставката получавате продукта с придружаваща го документация и Вие трябва да се справите с неговата експлоатация. При интеграцията продукта който Ви е доставен се запуска и настройва да работи в системата Ви.

2. Какви ангажименти поемаме при доставка?
– Доставяне на продукта до предварително уточнено с клиента място, заедно с придружаваща го документация, която в някои случаи може да бъде предоставена в електронен вариант.

3. Какви ангажименти поемаме при интеграция?
– Доставяне на продукта, запускането му, свързване в системата на клинента и при необходимост обучение за експлоатацията му. Например при доставка на Мултимедиен проектор в интеграцията обикновено се включват монтаж на проектора и негова стойка на таван или стена, монтаж на екрана, структурно окабеляване, настройка на драйвери на управляващ компютър, обучение за работа.