Информационна сигурност

СИГУРНОСТ

Cyber и информационна сигурност

Колко важен актив е информацията?

      Никой не се страхува от загуба на информацията докато не го сполети (повреден диск, криптиране на информация, загуба на устройство и др.). В днешно време все повече се увеличава броя на кибер атаките независимо от техният вид ( phishing, ransomware, DoS…). Ние осъзнаваме важността на информацията и бързото възстановяване на работоспособността на информационните системи след възникване на непредвидими ситуации. Работим в партньорство с едни от водещите компании предлагащи решения за максимална защитеност на Вашите системи и информацията Ви. Можем да Ви предложим постоянна защита от злонамерен софтуер, ежедневно архивиране на избрана от Вас критична информация или на цяла информационна система с цел бързо възстановяване на работоспособността и обучения на служители, защото те са най – големият фактор за проникване на заплахите във Вашата организация.

 

Antivirus and Anti Malware

Защитете своята система проактивно в реално време с базирани на изкуствен интелект antivirus, anti-malware и anti-ransomware технологии. Това са продукти са софтуерни приложения, предназначени за откриване, блокиране и премахване на зловреден софтуер (малвер), който може да застраши компютърната сигурност и защитата на данните. Тези видове софтуерни решения играят важна роля в съхраняването на цифровата сигурност на потребителите и организациите, като предпазват от различни видове кибернетични заплахи.

 

Backup and Recovery

Защита на Вашите файлове чрез постоянни архиви по зададена схема. Имате възможност за избор на местоположение за съхранение на бекъпите – cloud или локално при Вас. Може да изберете да архивирате само дадени файлове и папки или цялата машина за лесно възстановяване при необходимост към задна дата или върху друга машина.

 

Data Loss Prevention - DLP

Data Loss Prevention (DLP) е стратегия и технология, насочена към предотвратяване на загуба или утечка на чувствителни данни от организации. Това включва финансова информация, лични данни на клиенти, интелектуална собственост, здравни записи и други видове поверителна информация. Ефективната имплементация на DLP е ключова за съхраняването на доверието на клиентите, спазването на регулациите за защита на данните и предотвратяването на загуби на информация, които могат да имат сериозни последици за организациите. С помощта на DLP, може да сте по сигурни, че Ваши чувствителни данни няма да се изгубят или да бъдат достъпени от неоторизирани лица.

 

Обучения

Един от най-важните компоненти за защита е човешкият фактор. С каквито и инструменти за защита да разполагаме, ако те не се прилагат от екипа системата ни е изложена на редица рискове. Познаването на политиките и правилно ползване на информационните системи от екипа повишава многократно сигурността на системата. Обучения – Знания – Практика – Прилагане на екипа е неразделна част от процеса по информационна сигурност. Изготвя се план за обучение съобразен с целите и ресурсите с които разполагаме.

 

Kомплексно решение за киберсигурност, което комбинира функционалности за защита на данните, антивирусна защита, управление на системите и възстановяване на данни в едно интегрирано софтуерно приложение.
Next-gen firewall възможности, благодарение на най-добрата защита за модерният криптиран интернет в днешно време. Също така си гарантирате сигурна работа отдалечено чрез VPN връзка до Вашите ресурси в офиса.
Хардуерните и софтуерни решения на Synology ще Ви помогнат да спазвате най-строгите изисквания за цялост на данните, мащабируемост и производителност.
Решения за защита на компютри, сървъри, мобилни устройства и мрежи от различни видове киберзаплахи като вируси, троянски коне, рекламен софтуер, източници на известни данни и други.