Дигитализация и архивиране на документи

Дигитализация

Дигитализация на документи

Дигитализация на документи

Дигитализацията на печата преобразува физическите документи в електронен формат, като ги сканира и съхранява в цифрово пространство, което улеснява достъпа до информацията и намалява риска от загуба. Предлаганата от ТЕМПУС 2000  система е оборудвана с напреднали алгоритми за разпознаване на текст и оптично разпознаване на знаци (OCR), което позволява конвертиране на сканираните документи в редактируеми и търсими файлове.

 

Точност и автоматизация

Купищата документи могат да бъдат досадна рутинна работа и да доведат до човешки грешки. T-digital автоматично разпознава документите, проверява детайлите, извлича ги и препраща към съответния отдел. Необходимо е просто да сканираме необходимите документи.

 

Сигурност

Организациите са изправени пред строги нива на сигурност и регулаторни изисквания. С T-digital всеки документ може да бъде проследен до лицето, което го е въвело. Това прави вашите процеси по дигитализация напълно прозрачни, интуитивни и проследими.

 

Наличност

Колко бързо бихте могли да получите достъп до телефонните си сметки от 2022 година; или до прогнозните данни от миналата година? Незабавно! T-digital автоматично организира къде и как се подават вашите документи, което ви улеснява да проследявате като имате нужда от тях.

 

Адаптивност

T-digital може да бъде интегриран в изисквания на сложни мултинационални системи, както и малки организации търсещи ефективност с органичен екип. С T-digital може да дигитализирате фактури, договори, банкови извлечения, лични документи, QR, баркод и други чрез вграденият OCR.