Дигитализация на документи

Дигитализация

Дигитализация на документи

Дигитализация на документи

Дигитализацията на печата преобразува физическите документи в електронен формат, като ги сканира и съхранява в цифрово пространство, което улеснява достъпа до информацията и намалява риска от загуба. Предлаганата от ТЕМПУС 2000  система е оборудвана с напреднали алгоритми за разпознаване на текст и оптично разпознаване на знаци (OCR), което позволява конвертиране на сканираните документи в редактируеми и търсими файлове.

 

Ползи за потребители

АоS допринася за спокойно изчакване на потребителите. Давайки информация в реално време, потребителя разполага с времето си и може да го планира. Системата поддържа възможност за отдалечено присъединяване към опашката. Елегантният хардуерен модул дава ясна информация от първата точка на контакт. Въведените автоматизирани алгоритми допринасят за честност в обслужването.

.paragraf p, .content_list { font-family: Open Sans, Arial, sans-serif; text-align: left; color: #000; font-style: italic; font-weight: 500; font-size: 14px; } .table_is{ border: 15px solid #15314e; background-color: #ffa727; }
 


3D Скенери

3D сканирането е важна част от процеса на дигитализиране и прототипиране. Стоматология, инженерни дейности, културно – историческо наследство, архитектура и др. ползват все по-често технологии за сканиране. Artek3D и Shining3D са наши предпочитани партньори.